05.09.2013 - 15:20

Strategický plán Děčína

Autor:
Rubrika: OR

VIZE, PRIORITY, CÍLE

Děčín – prosperující město s příjemným zázemím pro aktivní lidi

Děčín je ekonomicky rozvíjejícím se městem, kde se daří podnikání. Je udržovaným a bezpečným místem pro aktivní život s příjemným bydlením a širokým spektrem služeb. Jedinečná krajina s řekou Labe v blízkosti hranice s Německem umožňuje městu být centrem cestovního ruchu regionu.

Prosperita města je chápána šířeji, ne pouze jako ekonomicky úspěšné město, ale celkově zdravé město ve smyslu udržitelného rozvoje.

Rozvojová témata:

01Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání

02Kvalitní životní prostředí

03Dostupnost města

04Město příznivé k návštěvníkům

05Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život

06Atraktivní město pro život

07Vzdělávání pro budoucnost

08Obnova a správa veřejné infrastruktury města

09Modernizace veřejné správy

Vize rozvojových témat:

01Město podporující podnikání, vznik nových firem a živností; rozvoj stávajících velkých zaměstnavatelů; dostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce, splňující podmínky místních zaměstnavatelů

02Město se zdravým životním prostředím podporující udržitelné odpadové hospodářství

03Výborně dostupné a dobře prostupné město plně využívající potenciál polohy na Labi i na páteřní železniční trase, město výborně napojené na dálniční síť, město bezbariérové, s rozvinutou sítí cyklotras

04Město s jasnou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, připravené na zájem návštěvníků, úzce spolupracující s podnikateli v této oblasti

05Bezpečné město s dostatečným sociálním zázemím pro „aktivní občany“ a dostatečnou nabídkou na trhu práce pro motivované lidi, město zajišťující nejen důstojné stárnutí svých obyvatel, ale i pomoc v obtížné životní situaci, město stabilizující obydlenost jednotlivých městských částí s důrazem na posílení sociální mobility občanů

06Město příznivé k rodinám a mladým lidem respektující jejich potřeby

07Město s moderní infrastrukturou, vybavením pro vzdělávání svých občanů, systémem zkvalitňování výuky a vysokým procentem žáků s úspěšně ukončeným vzděláním upotřebitelným na místním trhu práce

08Udržované a modernizované město s vybudovaným efektivním systémem správy své infrastruktury

09Efektivně fungující úřad přátelský k občanům, poskytující dostupnou formou služby na vysoké úrovni.

 

folderDokumenty Rozvoj - Strategie města

Počet zobrazení: 5871 Naposledy změněno: 31.12.2020 - 14:01
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top